Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET VEJPROJEKTET AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
Vejprojektet
Klimagruppen
Materialer og information
Referater
Plantebilleder


Materialer og information 

Her kan du finde forskellig information og baggrundsmateriale fra klimagruppen.

Indtryk fra mødet i maj 2009
Se teksten her 

Invitation til have/vej vandring d. 13. september 2009
Se sedlen her

Energisyn
Se sedlen her

Eksempel på en energisynsrapport (ca. 8 Mb)
Se rapporten her

Erfaringer fra parcelhus klima initiativet i Fløng
baggrundsmateriale 1baggrundsmateriale 2

Vejprojekt udarbejdet som eksamensopgave af en gruppe studerende ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
se projektet som pdf-fil
eller som powerpoint

Film om klimagruppen
Denne film blev produceret i forbindelse med cop15 i 2009.

Invitation til energiaften d. 25. februar 2010
Se sedlen her

Besøg af håndværkerfirmaet Egen Vinding og Datter
Se tilmelding her

VVS-besøg
Se tilmelding her

Udstationering af ladcykel
Se forespørgsel om "parkeringsplads" her

"KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé" udarbejdet af Thing & Wainø, landskabsarkitekter aps
Se projektet her

Delebilsforsøg (obs: Lukket for tilmelding)
Se folder her

Tilbud på faskiner og afkobling af regnvand fra kloakken
Se brevet her

Notat fra ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard om resultatet af forundersøgelserne med henblik på, at vurdere om det er muligt at nedsive vejvand (juni 2012)
Se notatet her

"Skru ned for varmeregningen og CO2-udledningen". Pjece med vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse udgivet af Sundbyernes Grundejerfællesskab og Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.
Se pjecen her

"VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!". Pjece om regnvandshåndtering på Amager udgivet af Amager Vest Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager og Sundbyernes Grundejerfællesskab
Se pjecen her

"VINDMØLLER I KØBENHAVN – EN GRØN GEVINST FOR DIG". Folder fra Københavns Energi (nu HOFOR) og Københavns Kommune (her i en udgave fra Vesterbro Lokaludvalg)
Se folderen her
Læs desuden om køb af andele på www.hofor.dk

Invitation til informationsmøde om vejprojektet 18. august 2013
Se invitationen her

Tre skitser udarbejdet af landskabsarkitekt Niels Lützen og fremvist på informationsmødet 18. august 2013. Det skal understreges, at det er skitser på ide-planet og på ingen måde et endeligt projekt.
skitse 1, skitse 2, skitse 3

A/B Vilhelm Thomsens Alle, Valby - Renovering af gårdanlæg med lokal afledning af regnvand - LAR
Se pjecen her

Invitation til inspirationsdag i Malmø 5. oktober 2013
Se invitationen her

Invitation til besøg i villahave 6. oktober 2013
Se invitationen her

Klimarigtig villavej
Den første af en række film om vejprojektet.

Flyer om klimagruppen (marts 2014)
Se flyeren her

Gartnergennemgang af vejtræernes tilstand (november 2014)
Se tegningen her

Klimastatusfolder (december 2015)
Se folderen her

Materialer fra Årstiderne Arkitekter (april 2016):

Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk