Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET VEJPROJEKTET AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
GFØ
Værd at vide
Bestyrelsen
Vedtægter
Referater
Regnskaber


Velkommen til Grundejerforeningen Øresund

Grundejerforeningen Øresund - forkortet GF Øresund eller bare GFØ - er for ejerne af ejendommene på Kongedybs Alle og Prøvestens Alle, 2300 København S. Foreningen blev stiftet som "Villa-Grundejerforeningen i Sundbyøster" den 1. juli 1899 efter at bygherren Herman Ebert havde opført en "arbejder-villaby" som sit nye projekt efter den oprindelige "Eberts Villaby". Du kan læse mere om historien i jubilæumsskriftet fra GFØ's 100-årsdag.

Nogle vigtige informationer

Medlemmerne i GFØ betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet udgør normalt ca 500,00 kr. pr parcel, men vil i 2019 ekstraordinært være 1500,00 kr. pr. parcel p.g.a. udgifter til beplantning, bænke, legeområder m.m. i forbindelse med vores nye klimaveje. Der afholdes hvert år generalforsamling inden udgangen af marts måned. Se referaterne fra generalforsamlingerne her  og de senere års regnskaber her. Du finder desuden vedtægterne her.

Vejene i GFØ er private fællesveje, hvilket indebærer at al vedligeholdelse påhviler grundejerne. Der er derfor oprettet et vejlav, hvortil hver parcel bidrager i forhold til facadelængde. Bidragets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og udgør p.t. (2019) 100,00 kr. årligt pr. løbende meter. Se referaterne fra generalforsamlingerne her  og de senere års regnskaber her. Du finder desuden vedtægterne her.

Vores veje har desuden status som lege- og opholdsområder, hvilket bl.a. betyder en hastighedsbegrænsning på 15 km i timen. Der må også kun parkeres i de afmærkede parkeringsbåse, hvor der er tretimers parkering hverdage fra 8 til 19.

Et af de senere års mest spændende projekter er den lokale klimagruppe, som en gruppe beboere i GFØ har taget initiativ til. Klimagruppen er åben for alle medlemmer af grundejerforeningen samt beboere på de tilstødende veje. Klimagruppen fungerer selvstændigt i forhold til GFØ og er økonomisk baseret på midler fra fonde m.v. Gruppen har taget en række initiativer omkring f.eks. energisyn, delebiler og ikke mindst vores vejprojekt, hvor gruppen har arbejdet tæt sammen med vejlavet omkring udviklingen af vores nye klimaveje. I forbindelse med Cop 15 i 2009 blev der lavet en kortfilm om klimagruppen som du kan se her.

Aktivitetsudvalget står for en række arrangementer i årets løb. Der bliver fejret fastelavn og halloween, tændt lys i vejtræerne første søndag i advent og ikke mindst afholdt loppemarked og sommerfest den sidste lørdag i august. Der kunne være yderligere muligheder - f.eks. kunne der arrangeres turneringer på vores petanquebane. Initiativer er meget velkomne.

Der afholdes fælles arbejdsdage nogle gange i året, hvor vi i fællesskab klipper vejtræer, luger bede eller ordner andet forefaldende. Det er løbende den enkelte grundejers ansvar at holde hele fortovet samt eventuelle vejtræer ud for matriklen. Træerne skal have en fri højde på 2,80 m. ind mod fortovet og 4,20 m. ud mod vejen. Ved snevejr skal såvel fortov som halvdelen af vejen ud for matriklen ryddes for sne.

Københavns Kommune står for afhentning af grundejerforeningens affald. Husholdningsaffaldet afhentes hver onsdag, storskraldet ca. 4 gange årligt og haveaffaldet ca. 1 gang om måneden mellem marts og november. Du kan finde flere oplysninger her.

Som en særlig introduktion til nye beboere er der udarbejdet en velkomstfolder, som du kan printe ud og folde til A5-format. Du kan derudover finde en lang række yderligere informationer her på gforesund.dk!

Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk