Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET VEJPROJEKTET AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
Vejprojektet
Klimagruppen
Materialer og information
Referater
Plantebilleder


Materialer og information 

Her kan du finde forskellig information og baggrundsmateriale fra klimagruppen.

Vejprojekt udarbejdet som eksamensopgave af en gruppe studerende ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

se projektet som pdf-fil
eller som powerpoint

Film om klimagruppen
Denne film blev produceret i forbindelse med cop15 i 2009.

"KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé" udarbejdet af Thing & Wainø, landskabsarkitekter aps
Se projektet her

Notat fra ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard om resultatet af forundersøgelserne med henblik på, at vurdere om det er muligt at nedsive vejvand (juni 2012)
Se notatet her

"Skru ned for varmeregningen og CO2-udledningen". Pjece med vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse udgivet af Sundbyernes Grundejerfællesskab og Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.
Se pjecen her

"VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!". Pjece om regnvandshåndtering på Amager udgivet af Amager Vest Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager og Sundbyernes Grundejerfællesskab
Se pjecen her

"VINDMØLLER I KØBENHAVN – EN GRØN GEVINST FOR DIG". Folder fra Københavns Energi (nu HOFOR) og Københavns Kommune (her i en udgave fra Vesterbro Lokaludvalg)
Se folderen her
Læs desuden om køb af andele på www.hofor.dk

Invitation til informationsmøde om vejprojektet 18. august 2013
Se invitationen her

Tre skitser udarbejdet af landskabsarkitekt Niels Lützen og fremvist på informationsmødet 18. august 2013. Det skal understreges, at det er skitser på ide-planet og på ingen måde et endeligt projekt.
skitse 1, skitse 2, skitse 3

A/B Vilhelm Thomsens Alle, Valby - Renovering af gårdanlæg med lokal afledning af regnvand - LAR
Se pjecen her

Invitation til besøg i villahave 6. oktober 2013
Se invitationen her

Klimarigtig villavej
Den første af en række film om vejprojektet.

>

Gartnergennemgang af vejtræernes tilstand (november 2014)
Se tegningen her

Klimastatusfolder (december 2015)
Se folderen her

Materialer fra Årstiderne Arkitekter (april 2016):

Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk