Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET VEJPROJEKTET AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
Vejprojektet
Klimagruppen
Materialer og information
Referater
Plantebilleder


Klimagruppen
Den lokale klimagruppe er en selvstændig gruppe adskilt fra GFØ, men åben for alle medlemmer af grundejerforeningen samt matrikler på de tilstødende veje. Gruppen er økonomisk baseret på midler fra fonde m.v.

Gruppen arbejder med forskellige lokale tiltag, der kan nedbringe CO2 udslippet og/eller gøre det lettere at tilpasse sig de øgede regnmængder, der kan forudses i fremtiden.

Indsatsområderne er:
 • Energisyn
 • Grøn el
 • Delebiler
 • Nedsivning af regnvand
 • Kompostering og bæredygtige haver
Da der forestår en istandsættelse af vores veje, arbejdes der desuden tæt sammen med vejlauget om en klimarigtig og bæredygtig løsning. I den forbindelse foreligger der to projektbeskrivelser/ideoplæg:
 • Vejprojekt udarbejdet som eksamensopgave af en gruppe studerende ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  se projektet som pdf-fil
  eller som powerpoint

 • "KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé" udarbejdet af Thing & Wainø, landskabsarkitekter aps
  Se projektet her
Du kan se forskelligt materiale om klimagruppens virksomhed fra starten i 2009 under Materialer og information.

Hvis du er interesseret i at modtage nyhedsmails, så skriv til:
dittebjerg@gmail.com

Er du interesseret i spørgsmål om miljøvenlige veje, så skriv til:
kvogtnielsen@gmail.com.

Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk