Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET KLIMAVEJENE AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
Aktiviteter
Aktivitetsudvalget
Arbejdsdage
Loppemarked og sommerfest
Klimagruppen
Referater
Materialer og information


Klimagruppen
Den lokale klimagruppe var en selvstændig gruppe adskilt fra GFØ, men åben for alle medlemmer af grundejerforeningen samt matrikler på de tilstødende veje. Gruppen var økonomisk baseret på midler fra fonde m.v.

Gruppen arbejdede mellem 2009 og 2017 med forskellige lokale tiltag, der kan nedbringe CO2 udslippet og/eller gøre det lettere at tilpasse sig de øgede regnmængder, der kan forudses i fremtiden.

Indsatsområderne har været: 
 • Energisyn 
 • Grøn el 
 • Delebiler 
 • Nedsivning af regnvand 
 • Kompostering og bæredygtige haver
I forbindelse med istandsættelsen af vores veje, arbejdede klimagruppen desuden tæt sammen med vejlauget om en klimarigtig og bæredygtig løsning. Her er to projektbeskrivelser/ideoplæg fra projektets spæde start:
 • Vejprojekt udarbejdet som eksamensopgave af en gruppe studerende ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  se projektet som pdf-fil
  eller som powerpoint

 • "KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé" udarbejdet af Thing & Wainø, landskabsarkitekter aps
  Se projektet her
Du kan se forskelligt materiale om klimagruppens virksomhed under Materialer og information.

Er du interesseret i spørgsmål om miljøvenlige veje, så skriv til:
kvogtnielsen@gmail.com. 

Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk